Logo der Universität Wien

Europa Linguarum 1365

Med anledning av universitetet i Wiens 650 års jubileum planeras en flerdimensionell virtuell karta, som visar den språkliga mångfalden som fanns i Europa när universitetet grundades år 1365. Kartan kommer inte bara att visa den geografiska dimensionen, utan även komplexiteten i den språkliga mångfalden, flerspråkighet och de språkliga kontakter, som redan under senmedeltiden kännetecknade Europa.

Projektet kommer att presenteras i ett symposium i september 2015, dit internationella experter från hela Europa bjuds in.

Fokus kommer att ligga på frågor inom historisk språkforskning: Hur studerar vi den samhälleliga dynamiken och de ömsesidiga förbindelserna mellan språken på 1300-talet? Vad vet vi om de språk, som talades på 1300-talet, men som nu är utdöda, och vilka metoder kan användas vid forskning av språk som är sparsamt dokumenterade eller som endast har lämnat spår (substrat) i de språk som talas idag? Hur beskriver vi kontinuitet och förändring i historisk språkforskning och hur ska epokerna delas in (”tidig”,”hög”, ”sen” o.s.v.)?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
| Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0