Logo der Universität Wien

I anledning universitetet i Wiens 650-årsjubileum er det planlagt å lage et flerdimensjonalt kart som skal vise det språklige mangfoldet som fantes i Europa da universitetet ble grunnlagt i år 1365. Kartet skal ikke bare vise den geografiske dimensjonen, men også kompleksiteten i det språklige mangfoldet, blant annet flerspråklighet og kontakt mellom de ulike språkene, noe som kjennetegnet Europa allerede i senmiddelalderen.

Prosjektet kommer til å bli presentert på et symposium i september 2015, hvor internasjonale fageksperter vil bli invitert.

Fokus kommer til å være på spørsmål innenfor historisk språkforskning: Hvordan studerer vi den samfunnsmessige dynamikken og de gjensidige forbindelsene mellom språkene på 1300-tallet? Hva vet vi om de språkene som forsatt levde på 1400-tallet, men som senere har har dødd ut? Hvilke metoder kan brukes når man forsker på språk som vi har lite dokumentasjon på og som det bare fins spor av (Subtrat) i språk som snakkes i dag? Hvordan beskriver vi kontinuitet og forandring i historisk språkforskning, og hvordan skal språkhistorien periodiseres («tidlig-» «mellom-», «sen-» osv.)?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
| Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0