Logo der Universität Wien

Evropa jazyků 1365

U příležitosti jubilejního roku Vídeňské univerzity je plánována vícevrstvá virtuální mapa, která bude dokumentovat jazykovou rozmanitost panující v Evropě v roce založení Vídeňské univerzity (1365). Postupováno přitom nebude jen z čistě geografického hlediska, ale bude znázorněna komplexní jazyková rozmanitost, vícejazyčné a jazykověkontaktové situace, kterými se vyznačovala již pozdně středověká Evropa.   

Projekt bude prezentován veřejnosti v rámci oslav 650 let od založení univerzity v září 2015 na sympoziu, na něž jsou pozváni mezinárodní experti. Předmětem sympozia bude projednávání otázek týkajících se historického výzkumu evropské jazykové krajiny: Jak lze zkoumat společenskou dynamiku a vzájemné mezijazykové vztahy ve 14. století? Co a jak se můžeme dovědět o jazycích, které patřily ve 14. století ještě k jazykům živým, dnes jsou však doloženy pouze fragmentárně, případně zanechaly stopy (substrát) v současných jazycích? Jak vzniká náš obraz o kontinuitě a změnách v dějinách jazyka, jak lze dějiny jazyka periodizovat, tj. dělit na období „rané“, „staré“, „střední“, „pozdní“ atd.?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
| Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0