Logo der Universität Wien

Kalbų Europa 1365

Vienos universiteto jubiliejaus proga planuojama sukurti daugiasluoksnį virtualų žemėlapį, kuris dokumentuotų tą kalbų įvairovę, kuri gyvavo Vienos universiteto įkūrimo metais (1365). Ketinama atsižvelgti ne vien į geografinius aspektus, bet ir kalbų įvairovės sudėtingumą, daugiakalbystės ir kontakto tarp kalbų situaciją, kuri jau buvo būdinga Europoje vėlyvaisiais viduramžiais.
Švenčiant universiteto 650 metų sukaktį, siekiant atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį, šis projektas bus pristatytas 2015 metų rugsėjį vykstančiame simpoziume, į kurį bus pakviesti tarptautiniai ekspertai. Simpoziume bus aptariami klausimai apie Europos kalbų landšafto istorinius
tyrimus. Kaip mes galime ištirti visuomenės dinamiškumą ir kalbų tarpusavio
santykius 14-ame amžiuje? Ką ir kaip mes galime sužinoti apie tokias kalbas,
kurios 14-ame amžiuje dar gyvavo, o šiandien jos išlikę tik nedaugelyje rašytinių paminklų arba tik jų pėdsakai (substratai) aptinkami šiandien kalbamose kalbose? Kaip atsiranda pastovumo ir pokyčių vaizdas kalbos istorijoje, kaip nustatomi kalbų istorijos periodai ir suskirstoma į „ankstyvąją“, „senąją“, „vidurinę“, „vėlyvąją“ ir t.t. pakopas?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0