Logo der Universität Wien

Europa jȩzyków 1365

Z okazji roku jubileuszowego Uniwersytetu Wiedeńskiego planuje się powstanie wielowarstwowej wirtualnej mapy, która udokumentuje językowe bogactwo Europy w roku założenia Uniwersytetu Wiedeńskiego, tj. 1365. Przy sporządzeniu mapy uwzględnione zostaną nie tylko czysto geograficzne aspekty, lecz również szeroka różnorodność języków, wielojęzyczność i kontakt językowy, które już w okresie późnego średniowiecza były charakterystyczne dla kontynentu europejskiego.

Publiczna prezentacja projektu nastąpi podczas sympozjum we wrześniu 2015 r., które odbywać się będzie w ramach obchodów 650-lecia uniwersytetu i na które zaproszeni zostali liczni międzynarodowi specjaliści. Sympozjum ma dać odpowiedzi na szereg pytań z zakresu badań historii europejskiego krajobrazu językowego, m.in.: „Jak badać społeczną różnorodność i związki językowe panujące w XIV w.?”, „Co i w jaki sposób możemy dowieść o językach, które jeszcze w XIV w. były w użyciu, jednakże dzisiaj są zaledwie fragmentarycznie udokumentowane lub też pozostawiły wyłącznie znikome ślady w obecnie używanych językach?”, „Jak kształtuje się nasz obraz continuum i zmian w odniesieniu do historii języka; w jaki sposób następuje periodyzacja języka i podział na ‘wczesno-’, ‘staro-’, ‘środkowo-’, ‘późno-’ itp.?”.

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0