Logo der Universität Wien

Viini ülikooli 650. juubeliaastat tähistatakse muuhulgas ka projektiga, mille kestel valmib virtuaalne, "mitmekihiline" kaart Euroopa keelterikkusest ülikooli asutamise ajal, umbes aastal 1365. Kaart ei näita ainult geograafilisi keele- ja murdealasid vaid kujutab ka keelte paljusust, mitmekeelsust ja keelekontakte, mis iseloomustasid Euroopat juba keskajal.

Ülikooli juubeliürituste raamides korraldatakse 2015. aasta septembris ka sümpoosium, millest võtab osa hulk teadlasi erinevatest Euroopa maadest. Sümpoosiumil arutatakse Euroopa keelemaastiku ajalooliste uuringute küsimusi, nagu näiteks: Kuidas uurida 14. sajandi keelte ühiskondlikku dünaamikat ja keelte vahelisi suhteid? Mida ja kuidas on võimalik teada keeltest, mis olid kasutusel veel 14. sajandil kuid on praeguseks juba hääbunud, jättes endast ainult väga puudulikku dokumentatsiooni või isegi ainult jälgi (substraat) teistesse keeltesse? Kuidas kujutada jätkuvust ja muutust keelte ajaloos, kuidas jagatakse keelte ajalugu perioodidesse ("esi-", "vana-", "kesk-" jne.)?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
Viini Ülikool | Universitätsring 1 | 1010 Viin | T +43-1-4277-0