Logo der Universität Wien

A Bécsi Egyetem megalapításának 650. évfordulójára többek között egy multidimenzionális virtuális térkép készül, amelyben a 14. század nyelvi tájképét mutatjuk be, nemcsak a földrajzi variációt (nyelvek és nyelvjárások területeit), hanem a nyelvek közti viszonyokat, a sokrétű többnyelvűségi és nyelvkontaktus-helyzeteket is. 

A térkép első bemutatásának kapcsán 2015 szeptemberében egy szimpóziumot szervezünk, amelyen több európai ország meghívott szakértői vesznek részt. A szimpóziumon olyan kérdéseket tárgyalunk, mint pl.: Hogyan lehet a 14. századi nyelvi sokszínűséget és a nyelvek dinamikáját a mai módszerekkel kutatni? Mit tudhatunk az olyan nyelvekről, amelyek a 14. században még használatban voltak, de azóta kihaltak? Hogyan kutathatjuk ezeket a nyelveket – ha nagyon kevés a fennmaradt szöveg, vagy ha csak más nyelvekben maradtak meg a kihalt szubsztrátum-nyelv nyomai? Hogyan ábrázolja a kutatás a nyelvtörténeti kontinuitást és változást, hogyan osztjuk periódusokra (pl. "ó-", "régi", "közép-"...) egy-egy nyelv történetét?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
Bécsi Egyetem | Universitätsring 1 | 1010 Bécs | T +43-1-4277-0