Logo der Universität Wien

Sprogenes Europa i 1365

I anledning af Wiens Universitets jubilæumsår planlægges udførelsen af et virtuelt landkort med flere lag, som dokumenterer den sproglige situation, som herskede i Europa, da Wiens Universitet blev grundlagt i 1365. I denne forbindelse skal ikke kun rent geografiske anskuelser fremhæves, men  også den komplekse mangfoldighed af sprog, flersprogethed og sprogudvekslingssituationer, som allerede kendetegnede det senmiddelalderlige Europa skal anskueliggøres.

Inden for rammerne af fejringen af 650-året for Wiens Universitets grundlæggelse, skal projektet præsenteres offentligt ved et symposium i september 2015, til hvilket internationale eksperter inviteres. Til symposiet vil der blive diskuteret spørgsmål om udforskningen af det europæiske, sproghistoriske landskab: Hvordan kan den samfundsmæssige dynamik og sprogenes gensidige forhold i 1500-tallet udforskes? Hvad kan vi vide om sprog, som endnu levede i 1500-tallet, men som i dag næppe er dokumenterede og kun har efterladt sig enkelte spor i sprog, som tales i dag, og hvordan kan vi være sikre på, at det, vi udforsker, er rigtigt? Hvordan opstår vores billede af kontinuitet og forandring i sproghistorien, når vi opdeler sprogenes historie i perioder, i ’tidlig’, ’gammel’, ’middel’, ’sen’ osv?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
| Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0